Õppekava nimetus

HISPAANIA KEEL EDASIJÕUDNUTELE (tase B1.2)

Õppekava maht

80 tundi

Õppekava vormid

kontaktõpe iseseisev töö
40 tundi 40 tundi

Sihtgrupp

Keelehuvilised, kel on eelnevalt läbitud hispaania keele A1, A2 ning B1.1 taseme kursused

Toimumise aeg

vaata siit

Eesmärk

Õpilane mõistab hispaania keeles kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm. Saab enamasti hakkama riigis, kus hispaania keelt räägitakse. Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal. Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane.
Nõuded õpingute alustamiseks
Eelnevalt läbitud hispaania keele A1, A2 ning B1.1 taseme kursused
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Lõpetaja saab vormikohase tunnistuse koos kursuse kirjeldusega, kui ta:

  • on läbinud minimaalselt 80% ulatuses kõik õppekavas olevad teemad,
  • saavutanud püstitatud õpiväljundid,
  • on sooritanud positiivsele tulemusele arvestustöö

Hindamismeetod

Arvestus.
Iga õppetüki läbimise järel toimub väike kontrolltöö õpitud sõnavara ja väljendite kohta. Iga kahe õppetüki läbimise järel tuleb sooritada kodune kirjalik arvestustöö, mis kujutab endast testi, milles on harjutused kahe viimase läbitud õppetüki teemadel.

Hindamiskriteeriumid

Iga kontrolltöö ja arvestustöö on arvestatud, kui sellest on vähemalt 51% õigeid vastuseid.

Kristel Teearu, MA (eesti keele kui võõrkeele ja kultuuriloo õpetaja), õppinud hispaania keelt ja kirjandust 2003-2004 Cádize ülikoolis, romaani keeli (sh hispaania) Tallinna ülikoolis 2005-2008, hispaania keele õpetaja erialal Tartu ülikoolis 2017-2019.

Õppekava kontaktisik

Kristel Teearu, tel 503 6928, e-mail kristel@hispaaniakeel.ee

Kui sul on huvi sellisel kursusel osaleda, siis võta ühendust! ✍️